Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και παροχής αρχιτεκτονικών συμβούλων, παραγωγή σχεδίων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς και εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων.

Επίσης παρέχουμε υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών καθώς και έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων.